ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2562 / 16:05:33  
นายอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
นายอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
นายอำเภอเมืองลำปาง นำบุคลากรสังกัดการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง

นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นำบุคลากร ภายใต้สังกัดการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนอนุบาลลำปาง (ต้นธงชัยศึกษา) สังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 12 ตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร ที่นำไปเลี้ยงเด็กนักเรียน จำนวน 142 คน ซึ่งจากผลการตรวจสอบ มีปริมาณและคุณภาพของอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีมาตรฐานครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
โดยที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวด ในการควบคุม ป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีการวางมาตรการ 4 มาตรการ ซึ่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ส่งไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กว่า 20,000 แห่ง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือกระทำไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแล หรือผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 1162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738