ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2562 / 15:06:51  
จ.ลำปาง หารือเตรียมความพร้อม รองรับผู้เดินทางมาสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 62
จ.ลำปาง หารือเตรียมความพร้อม รองรับผู้เดินทางมาสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 62
จังหวัดลำปางหารือเตรียมความพร้อม รองรับผู้ที่จะเดินทางมาสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้

ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการการสอบจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. ได้ประกาศ ถึงการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยรับสมัครสอบแข่งขันเป็นกลุ่มภาค /เขต รวม 10 กลุ่มภาค/เขต และกำหนดให้มีการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือ ภาค ข พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นี้
ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับการคัดเลือก ให้เป็นศูนย์สอบในกลุ่มภาคเหนือเขต 1 มีสนามสอบทั้งสิ้นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง จำนวนผู้สอบทั้งสิ้น 2,536 คน และสนามสอบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวนผู้สอบทั้งสิ้น 2,260 คน
ทั้งนี้ในการสอบแข่งขัน ของสนามสอบของจังหวัดลำปาง คาดการว่าจะมีผู้เข้าสอบ รวมถึงผู้ติดตาม ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดลำปางได้เตรียมความพร้อม ในด้านการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสถานที่สอบแข่งขัน ด้านการจราจร ด้านที่พัก ร้านอาหาร รถรับจ้าง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขแก่ผู้เข้าสอบ
โดยขณะนี้ยอดรวมสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 338,051 คน สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ทางเว็บไซท์ www.dlaapplicant2562.com หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และ ข

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 429

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738