ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2562 / 10:41:40  
กอ.รมน. จังหวัดลำปาง ร่วมปลูกป่า ในโครงการสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
กอ.รมน. จังหวัดลำปาง ร่วมปลูกป่า ในโครงการสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน
กอ.รมน. จังหวัดลำปาง เหล่าจิตอาสา และประชาชน ร่วมกันปลูกป่า ภายใต้โครงการสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน

ที่บริเวณป่าชุมชน ฝายชะลอน้ำห้วยน้ำขาว บ้านหัวฝาย ม.4 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ " สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน "
โดยทางด้านพันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ พ.ต.กันตภณ วิรัชเกษม เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.ลำปาง หรือ กอ.รมน.จังหวัด ลำปางร่วมกับ กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 มทบ.32 พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านหัวฝาย และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเนื้อที่ 80 ไร่ ภายใต้โครงการ " ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา "
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ แหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชนทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น โดยในครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 391

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738