ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 17:47:58  
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดสรรของดีท้องถิ่นจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2019
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมแล้วกับงานยิ่งใหญ่ประจำปี Lanna Expo 2019 นำของดีในท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมารวมไว้ภายในงาน ให้เป็นที่รู้จักในสายตาคนทั่วโลก

          นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          งาน Lanna Expo จัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 จากการจัดงานในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500,000 คน มีมูลค่าการจำหน่าย สั่งซื้อสินค้าและบริการกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการ รายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจราจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดวิถีการอยู่แบบล้านนา ที่มีความละเมียดละไม เน้นคุณภาพท้องถิ่น ศิลปะแบบล้านนา เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก
          การจัดงาน Lanna Expo 2019 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738