ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:43:53  
สนง.เกษตร จ.ลำปาง ร่วมประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สนง.เกษตร จ.ลำปาง ร่วมประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น ระดับจังหวัด และคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
ในการนี้นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งวางแผนการลงพื้นที่ตัดสินผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 62
นอกจากนี้เกษตรจังหวัดลำปาง ยังได้มอบหมายให้ นายประสาน พิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งวางแผนการลงพื้นที่ในการตัดสินผลการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2562 นี้


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738