ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:35:47  
ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนเผชิญเหตุ โครงการปฏิบัติงานตามแผน การขับเคลื่อนงานด้านมวลชนของ กอ.รมน.ลำปาง ที่ อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลำปาง เป็นประธานโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กิจกรรมประชุมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่าย และตรวจสอบฐานข้อมูลมวลชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้บรรยาย เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง บทบาทของมวลชน กอ.รมน. และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 150 คน
นอกจากนี้ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที15 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดลำปาง ภาค 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกิจการมวลชนของ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมสาธิตซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของประชาชนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป.บ้านแม่สงเหนือ และบ้านสบสุข ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ยังมีการสาธิต การปฏิบัติของมวลชน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ การตั้งด่านสกัด ตรวจค้น และการจับกุม นอกจากนี้ยังมีการสาธิตด้านการบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเจรจาต่อรองเบื้องต้น การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม การดับไฟ และการปฐมพยาบาล


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 411

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738