ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:29:36  
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดใช้หลอดพลาสติก และ ถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันพุธของเดือน (Green Day)
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดใช้หลอดพลาสติก และ ถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันพุธของเดือน (Green Day)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ตามที่จังหวัดลำพูน ได้มีร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ระหว่างห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และภาคีพันธมิตรกับจังหวัดลำพูน สนับสนุนให้เกิดการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันที่ 4 ของเดือน หรือ เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และรณรงค์จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัดลำพูน งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในทุกวันพุธของเดือน (Green Day) รวมทั้งงดใช้หลอดพลาสติกภายในหน่วยงาน

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 339

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738