ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:29:26  
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 5
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียในช่วงที่ผ่านมา

(18 มิถุนายน 2562) นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน และผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรการ 10 รสขม โดยสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ขณะเดียวกันทางด้านสาธารสุขจังหวัดลำปาง ยังได้มีการรายงานถึงสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนน และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยขณะนี้สถิติตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 อำเภอที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดอยู่ ที่ อ.เมืองลำปาง อยู่ที่ 55 ราย รองลงมาเป็น อำเภอห้างฉัตร อยู่ที่ 19 ราย
นอกจากนี้ทางด้านหน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงชนบทลำปาง และศูนย์สร้างทางลำปาง ได้มีการการรายงานจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และการดำเนินการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเพิ่มเครื่องหมายความปลอดภัยทางด้านการจราจรเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้กล่าวในที่ประชุม ในการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล และเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็การลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียบนท้องถนน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 319

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738