ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:27:16  
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง สรุปถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 62 และเตรียมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง สรุปถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 62 และเตรียมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง สรุปถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 62 และเตรียมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

เช้าวันนี้(18 มิ.ย.62) นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยที่ประชุมได้สรุปการถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยนำข้อมูลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ มาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ มีข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วน เช่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกพื้นที่ ทุกมาตรการ สนับสนุนให้คณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ติดตามสืบสวนข้อมูลอุบัติเหตุเป็นประจำ เน้นกรณีรุนแรง หรือกรณีเป็นที่สนใจของสังคม เพิ่มอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น เครื่องตรวจจับความเร็ว เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจออกปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์จัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มขึ้น
สำหรับการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี มีการกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานคือ การเมาแล้วขับ การขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด และการขับขี่จักรยานยนต์ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย ประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1)การบังคับใช้กฎหมาย 2)การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย 3)การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 4)การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน 5)พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานด้านความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ
นอกจากนี้ จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ตลอดทั้งปี จัดเก็บข้อมูลบูรณาการข้อมูลและรายงานอย่างเป็นระบบ สำรวจและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดทุกเดือน และติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บรรลุผลตามหน่วยงานที่กำหนด.///

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 227

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738