ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 16:20:15  
จ.ลำปางประชุมคณะกรรมฯ คัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ารับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" ปี 62
จ.ลำปางประชุมคณะกรรมฯ คัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพื่อเข้ารับรางวัล
จ.ลำปางประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คัดเลือก จากนั้นจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือก เพื่อส่งให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง"
โดยรางวัลดังกล่าว จะจัดมอบในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยประเทศไทยได้กำหนดให้มอบรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร" ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา รางวัล "เสาอโศก" กำหนดมอบในช่วงเทศกาลวันมาฆบูุชา และรางวัล"พระปฐมเจดีย์ทอง" กำหนดมอบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานผู้นำศีลธรรม ที่ทำคุณ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บุคคล หรือ องค์กร มีสิทธิได้รับเพียงครั้งเดียว เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ สูงสุดในชีวิต

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738