ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 08:30:34  
ประมงจังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562
ประมงจังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562

นางพรทิพย์ นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดลำปางเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 โดยดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้มีความแข็งแรง ตรวจสอบจำนวน พร้อมจัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ อวน กระชัง เรือตรวจการประมง รถยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ โดยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำด้านวิชาการแก่เกษตรกร โดยควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำให้พอเหมาะหรือมีปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดิน เพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ไว้ให้พร้อม และเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วม ประมาณ 50 – 60 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ระวังและป้องกันโรคสัตว์น้ำ ทั้งโรคที่เกิดจากปรสิต เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหาปลา และหมัดปลา ซึ่งปลาจะแสดงอาการผิดปกติ เช่น ว่ายน้ำผิดปกติ หายใจถี่ มีจุดแดงตามผิวลำตัว และโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตคอคคัส แอโรโมแนส ฟลาโวแบคทีเรียม ซึ่งสามารถพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไป มักจะเข้าไปทำอันตรายปลาเมื่อปลาอ่อนแอ และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านทางกระแสเลือด โดยปลาจะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีแผลเลือดออกตามลำตัวและอวัยวะต่าง ๆ มีตุ่มฝีที่บริเวณใต้คางและผิวลำตัว ตาขุ่น

สำหรับการป้องกันโรคทำได้โดยควบคุมให้ปลามีความแข็งแรงอยู่เสมอ โดยเสริมอาหารประเภทสารผสมล่วงหน้า เช่น วิตามินรวม วิตามินซี โปรไบโอติก เป็นต้น และทำความสะอาดกระชัง เพื่อกำจัดตะกอนและเศษอาหารออกให้หมด เป็นการตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค รวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณ ออกซิเจน ให้เหมาะสมและคงที่อยู่เสมอ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอรับคำแนะนำ/ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง โทร. 054-265056 และ 054-265005 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 640

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738