ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2562 / 15:21:32  
ผู้ว่าฯ ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานประกอบพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง
ผู้ว่าฯ ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานประกอบพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองลำปาง

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) ที่วัดเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นโดยรอบเข้าร่วม
โอกาสนี้พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้นำกล่าวคำนมัสการพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุ ถวายผ้าห่มพระธาตุ และประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าแสนแซ่ทองคำ
ทั้งนี้ สำหรับการสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ ได้มีการจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการสืบสานกันมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อตามประเพณีว่า เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุเจดีย์ทั้ง 20 หลัง ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุ ดังนั้นการสรงน้ำพระธาตุ จึงเปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 473

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738