ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2562 / 13:16:54  
จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนาฯ กลางเมืองลำปาง
จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนาฯ กลางเมืองลำปาง
จังหวัดลำปางร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการแถลงข่าว

การจัดงานในครั้งนี้ นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) มีเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน วิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างแกะสลักไม้ ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาตะวันตก ใน 4 จังหวัดเป้าหมาย จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านหลุก อ.แม่ทะ / จ.ลำพูน ได้แก่ บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง / จ.แม่ฮ่องสอนได้แก่ พื้นที่อำเภอสบเมย เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านวิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างแกะสลักไม้ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาตะวันตก ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของ วิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือช่างไม้ อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือด้านช่างไม้ อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก ให้เป็นไปในวงกว้าง กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้เรื่องช่างฝีมือแกะสลักไม้ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงล้านนาตะวันตก กิจกรรมที่ 2 การจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กิจกรรมที่ 3 การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว พร้อมทั้งการจัดคณะทัวร์และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม “ตามรอยอารยธรรมล้านนา” ในล้านนาตะวันตก โดยเป็นการออกแบบเส้นทาง การตามรอยอารยธรรมช่างแกะสลักไม้เชื่อมโยงทั้ง 4 จังหวัด / การจัดทำหนังสือและจัดทำแผ่นพับแผนที่ตามรอยช่างแกะสลักไม้ล้านนานำทางโดย GPS / และการจัดทำสารคดีในรูปแบบรายการท่องเที่ยว ในรายการ “เที่ยวละไม ไทยแลนด์เวิลด์” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 HD จำนวน 2 ตอน และมีกำหนดการออกอากาศในวันที่ 4 และ 11 เดือน สิงหาคม 2562 ในส่วนของการจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเป็นการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือด้านช่างไม้แกะสลัก อันเป็นอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก (ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. การสาธิตและนิทรรศการงานไม้แกะสลักหรือ “ข่วงสาธิตทางวัฒนธรรม” 2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจากหมู่บ้านวัฒนธรรม 4 จังหวัด ได้แก่ บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง / บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน / บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ / บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 3. กิจกรรมบูรณาการของหน่วยงาน ได้แก่ 1) เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวของการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดบู๊ทส่งเสริม การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยว เช่น ผาหอบ บ้านทุ่งกล้วย (การท่องเที่ยววิถีชุมชน) 2) การวิจัย การผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ เทคนิคการทำสีธรรมชาติ การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากสีย้อมผ้า จากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 3) การสาธิต การจำหน่ายงานเซรามิก กิจกรรมการเพ้นท์สีเซรามิก จากศูนย์วิจัยและพัฒนา วัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ศูนย์เซรามิค เกาะคา) 4) นิทรรศการองค์ความรู้เรื่องไม้แกะสลักชุมชนท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) การเพ้นท์สีบนผ้าและไม้ จากกลุ่มศิลปินวาดภาพ ซึ่งสามารถเข้าไปฝึกเพ้นท์ภาพ บนเสื้อยืด บนไม้ หรือในผ้าพิมพ์ 6) ชมรมถ่ายภาพนครลำปาง จัดแสดงภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ลำปาง และสอนเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องและมือถือ 4. กาดหมั้วคัวเมือง โดยจัดจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ตลอดการจัดงาน 5. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มเยาวชนในจังหวัดลำปาง และการแสดงจากศิลปินล้านนา ดังนี้ - วันที่ 21 มิถุนายน 2562 พบกับ อ้อม รัตนัง , น้อง ปฎิญญา, ไวท์ คุณพระช่วย - วันที่ 22 มิถุนายน 2562 พบกับ คำหล้า ธัญยพร - วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พบกับ ไม้เมือง 6. กิจกรรมสันทนาการ สำหรับท่านที่ร่วมงาน มาเช็คอิน มาถ่ายรูปในงาน เราจะมีการเล่นเกมส์ แจกของรางวัลต่าง ๆ มากมายตลอดช่วง 3 วันในงานนี้ นายสุวิน เชื้อคำลือ ครูภูมิปัญญาการแกะสลักไม้บ้านหลุก อ.แม่ทะ ได้ให้ข้อมูลว่า การแกะสลักไม้ ถือว่าเป็นงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ของจังหวัดภาคเหนือ สำหรับการแกะสลักไม้ในอดีตจะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะงานแกะสลักไม้ประกอบโบสถ์ วิหาร ศาลาวัด หอพระไตรปิฎกตู้พระไตรปิฎก พระเจดีย์ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว การแกะสลักไม้ยังเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และการแกะสลักไม้ของไทยยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วย อัตลักษณ์การแกะสลักไม้ของ บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่การแกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ แบบสามมิติที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เท่าของจริง ซึ่งจะมีทั้งแบบแกะสลักเต็มตัว และเฉพาะหัวของสัตว์ต่าง ๆ นอกจากนี้ชาวบ้านหลุกยังมีความชำนาญ และมีเทคนิคการต่อไม้ให้เข้ากันได้สนิท สำหรับการทำไม้แกะสลักรูปสัตว์ขนาดใหญ่ ได้อย่างสวยงาม แข็งแรง คงทน สามารถขึ้นไปนั่งได้และตั้งโชว์ ได้อีกด้วย ขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนทุกท่าน มาเที่ยวชม “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเรามีการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คส์แฟนเพจตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในงานที่รวมเอาอัตลักษณ์ และภูมิปัญญา การแกะสลักไม้ งานหัตถศิลป์แห่งแผ่นดินล้านนา ถือว่าเป็นการร่วมกันเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจะเป็นการนำไปสู่การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 666

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738