ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2562 / 10:39:28  
สาธารณสุขลำปางเตือนระวังไข้หวัดใหญ่
สาธารณสุขลำปางเตือนระวังไข้หวัดใหญ่
สาธารณสุขลำปางเตือนให้ระวังไข้หวัดใหญ่ หมั่นสังเกตอาการผู้ป่วย ซึ่งมีอาการคล้ายไข้เลือดออก ถ้ามีไข้วันแรกทานยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่า ช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝน ให้ระวังโรคที่มากับหน้าฝนนั่นก็คือไข้เลือดออก และรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่ด้วย โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่รุนแรง แต่ก็ไม่ควรประมาท และแนะนำให้ 7 กลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน 2.เด็กอายุ 6 เดือน จนถึง 2 ปี 3.ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 4.ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมทั้งผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7. โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./BMI มากกว่า 35 กก.ต่อ ตรม.โดยสามารถไปขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทุกแห่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เผยต่อไปว่า สำหรับอาการของไข้หวัดใหญ่นั้น จะมีอาการเริ่มแรกเหมือนไข้เลือดออก แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากกว่า มีอาการอ่อนเพลีย ไอ มีน้ำมูก ซึ่งถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงให้พักผ่อนให้มาก แล้วอาการจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
สำหรับการป้องกันนั้น ทำได้โดยอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัด เน้นการรักษาความสะอาด ปิดจมูก สวมหน้ากากอนามัยถ้ามีความจำเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง และอย่าไอ จาม รดกัน เมื่อป่วย ให้ลางานหรือหยุดพักผ่อนที่บ้าน นอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ฝากเตือนมายังประชาชน ถ้ามีอาการผิดปกติ มีไข้ขึ้นสูงให้กินยาพาราเซ็ทตามอลแก้ไข้ ถ้าวันแรกผ่านไปอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันที และหมั่นดูแลสุขภาพ ออกกำกายอยู่เสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ
อย่างไรก็ตามนายแพทย์ประเสริฐฯกล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังไม่มีการระบาดรุนแรง และมีการผลิตวัคซีนป้องกันได้แล้ว และครอบคลุมมีขายตามท้องตลาดทั่วไป.. //

ข่าวโดย : ชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 563

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738