ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 11:06:44  
ชาวบ้านบ้านนาจะลา อ.เสริมงาม สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
ชาวบ้านบ้านนาจะลา อ.เสริมงาม สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
การปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก “ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ชุมชนต่างๆ ล่าสุดได้เดินทางลงพื้นที่บ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยได้ร่วมพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาท้องที่ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อจะร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชน เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวบ้าน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ชุมชนบ้านนาจะลา สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบ และปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” เส้นทางสายรองผ่านพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินกว่า 271,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมระยะทางยาวกว่า 200 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากเส้นทางถนนสายดังกล่าว แต่เดิมเป็นเส้นทางถนนลูกรัง มีสภาพคับแคบชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อโคลน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางมีความจำเป็นต้องใช้ถนน เกิดความยากลำบากและล่าช้า บางครั้งได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนบ้านนาจะลา จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการจัดสร้างถนนเส้นทางสายดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางด้วย ตลอดจนยังเพื่อให้เกษตรกรในท้องที่สามารถใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายยังเขตพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถนนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้สามารถที่จะลัดเลาะเชื่อมต่อกับเส้นทางถนนสายอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน เพื่อใช้เดินทางออกไปยังตัวอำเภอเสริมงามได้ โดยปัจจุบันเส้นทางถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนท้องที่ต่างรู้สึกดีใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
โดยโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านที่ได้รับถนนใหม่ โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน ซึ่งได้มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นพร้อมกับกล่าวคำอวยพรทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำล้อม ได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาเพื่อในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
อย่างก็ไรตามในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้านบ้านนาจะลา ยังมีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของการขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำของชุมชนเนื่องจากปัจจุบันมีความตื้นเขิน และต้องการให้มีการซ่อมแซมถนนผ่านชุมชนสายหลักเนื่องจากปัจจุบันบางจุดเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ตลอดจนต้องการให้มีการรื้อถอนแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านเดิมที่ได้เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรผ่าน โดยในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งทางหน่วยงานจะได้มีการเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 383

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738