ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 17:26:55  
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แก่เกษตรกร ได้เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ สพก. แม่สะเรียง บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ และให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร ได้เริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2562 โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงสุด
ภายในงาน มีกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการเกษตร และการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 384

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738