ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 21:18:01  
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.นี้
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.นี้
จังหวัดลำพูน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.นี้ ผู้ว่าฯ ขอทุกคนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามในโอกาสมงคลครั้งสำคัญ เชื่อ การทำความดีด้วยหัวใจ จะส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติก้าวหน้าด้วยพลังสามัคคีของคนในชาติ

บ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมการติดตามความพร้อมในการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในแต่ละวัน การเตรียมการด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีมติอนุมัติหลักการการจัดมหรสพสมโภช ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ในส่วนภูมิภาคให้กำหนดจัดงานมหรสพสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 จังหวัดลำพูน จึงกำหนดสถานที่จัดงาน ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. มีกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภชที่น่าสนใจ อาทิ มหกรรมฟ้อนพื้นเมืองถวายราชสักการะ (ฟ้อนเล็บ) ของประชาชนชาวจังหวัดลำพูน กว่า 1,300 คน บนถนนอินทยงยศใจกลางเมืองลำพูน การแสดงแบบแต่งกายด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูน การแสดงวงโยธวาทิตร่วมกับการรำไทย 4 ภาค การแสดงหุ่นช่างฟ้อนคณะโจ-หน่า แชมป์โลก 2 สมัย เวทีเทศกาลหุ่นโลก ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก การแสดงมหกรรมขับซอ การแสดงจ๊อยซอเทิดพระเกียรติ มหกรรมโขนเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงชาติพันธุ์เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ ระบำชาวเขา ระบำ 4 ภาค รำฝัดข้าว เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดลำพูน ทั้งยังได้เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดงานให้แพร่หลายมากที่สุด ทั้งยังกล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายว่า ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ เพื่อจะทรงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาทรงปฏิบัติ จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับเป็นโอกาสมหามงคลครั้งสำคัญ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะ การทำความดีเพื่อสังคมส่วนร่วมสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ยิ่งเป็นการทำความดีด้วยหัวใจแล้วนั้น จะส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข นำมาซึ่งพลังสามัคคีของคนในชาติ ทั้งยังได้ฝากแง่คิดด้วยการน้อมนำโอวาทธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ที่ว่า “โลกต้องการคนดี ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น ไม่พึงทำความดีเพื่อนำความดีมาเสริมตัวตน แต่พึงสละตนเพื่อเสริมความดี คนดีอย่างแท้จริง เสียสละแม้กระทั่ง การที่จะให้คนอื่นรู้ว่า ตนได้ทำความดี” เพื่อส่งต่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
ในการนี้ จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมในงานมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดลำพูน ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 475

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738