ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 17:11:05  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ ( 15 พฤษภาคม 2562 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำจิตอาสาชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ศาลากลาง ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษขยะ เศษกิ้งไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสะดวกต่อการมาติดต่อราชการของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738