ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 16:48:48  
“กาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดี ที่ป่าของพ่อ”
“กาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดี ที่ป่าของพ่อ”
“กาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดี ที่ป่าของพ่อ”

กาแฟแม่ฮ่องสอน กาแฟดี ที่ป่าของพ่อ เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ จาก “กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ ผู้แปรรูปกาแฟ และผู้ขายกาแฟที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกาแฟระหว่างกัน มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิตกาแฟให้ได้คุณภาพ และได้รับการสนับสนุนโครงการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กาแฟ กาแฟแปรรูป ให้มีมูลค่าเพิ่ม และผลักดันให้เกิดสถานประกอบการต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟที่ได้มาตรฐาน GMP Codex (ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต)
กาแฟแม่ฮ่องสอน เป็นกาแฟที่ได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เริ่มจากการปลูกกาแฟในป่าบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 900-1,482 เมตร ทำให้กาแฟที่นี่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากมีกาแฟป่าปะปนอยู่ โดยชาวบ้านที่นี่เลือกใช้วิธีการปลูกกาแฟแบบธรรมชาติและปลอดสารพิษ ต้นกาแฟถูกปลูกพร้อมกับอนุรักษ์ป่าควบคู่กันไป การเก็บเกี่ยวผลผลิต การคัดแยกเมล็ด การหมักบ่ม การตาและ การคั่วกาแฟ จะทำอย่างพิถีพิถันในทุกเมล็ดและใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด กาแฟแม่ฮ่องสอนจึงเป็นกาแฟคุณภาพดี มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานสากล และมีจุดเด่น คือ กาแฟทุกต้น ทุกเมล็ดมาจากต้นกาแฟที่ปลูกใต้ต้นไม้ในป่าของพ่อ ภายใต้แนวคิดให้คนอยู่กับป่าอย่างมีความสุข
ปัจจุบัน กาแฟจากแม่ฮ่องสอน ถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ได้รับการยืนยันจากสถาบันตรวจสอบคุณภาพของโลก ล่าสุด Q Grader จากประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ ได้มาทดสอบวัดคุณภาพกาแฟของ หจก.วันออฟคอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ หนึ่งใน “กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน” พบว่ามีคุณภาพสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทำให้เกิดตลาดซื้อขายกาแฟล่วงหน้า จำนวน 40 ตัน/ปี และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 12 ล้านบาท

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738