ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 16:41:52  
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เตรียมความพร้อมรับมือหญ้าแห้งขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เตรียมความพร้อมรับมือหญ้าแห้งขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง
ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ ให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการรับมือปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ ในช่วงหน้าแล้งนี้

นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เตรียมรับมือภัยแล้ง ที่จะส่งกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมหญ้าแห้ง เพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัน , เวชภัณฑ์ประเภทแร่ธาตุ จำนวน 1,000 กล่อง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้ง ยังมีโรคต่าง ๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ความเครียด ที่มักจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง การขาดอาหาร และน้ำ โดยเฉพาะในช่วงนี้ ทางปศุสัตว์ อ.แม่สะเรียง ยังคงคอยเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นโรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคพิษสุนัขบ้า ที่มักเกิดในสุนัข และแมวเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสัตว์ปีก เช่น ไก่ และเป็ด ทางปศุสัตว์อ.แม่สะเรียง ได้ให้คำแนะนำให้เกษตรกร ให้เพิ่มวิตามินในอาหาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้สัตว์ปีกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ยังได้เตรียมการลงพื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร จากวัตถุดิบภายในพื้นที่ เช่น ต้นกล้วย เนื่องจากมี วิตามิน และแร่ธาตุชนิดต่างๆ ที่เหมาะแก่การนำมาแปรรูปเป็นอาหาร แก่โค กระบือ ในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนหญ้าแห้งอีกด้วย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738