ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 12:30:57  
พาณิชย์จังหวัดลำปาง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า GI
พาณิชย์จังหวัดลำปาง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า GI
พาณิชย์จังหวัดลำปาง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า GI(สินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication)ประเภท ข้าวแต๋นลำปาง และ ชามกาไก่ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้รับเชิญให้บรรยายความรู้เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า GI ข้าวแต๋นลำปาง และการสนับสนุนการดำเนินงานสินค้าข้าวแต๋น GI ในปีงบประมาณ 2563” แก่กลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะและเครือข่าย กว่า 30 ราย
การประชุมการจัดทำระบบเครือข่ายผู้ผลิตข้าวแต๋นตลาดห่วงโซ่อุปทาน เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางกำกัยดูแลสนับสนุนและส่งเสริมให้ครบวงจร โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดขึ้น เพื่อตอบสนองสินค้า GI (สินค้าที่มีสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัดประชุมฯ เพื่อจัดระบบเครือข่ายผู้ผลิตข้าวแต๋นGI ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการตลาดผลผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรป่าตัน อำเภอแม่ทะ โรงสีแสงรุ่งเรืองทรัพย์ไพศาล เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตข้าวแต๋นGI ที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ “ชามไก่ลำปาง GI” และเวลา 14.00 น. นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วน มีลาภเซรามิค จำกัด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ประเภทหัตถกรรม (ชามไก่ลำปาง) แห่งเดียวของจังหวัดลำปาง ได้ผลิตสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน และใช้บนโต๊ะอาหารมีกระบวนการผลิตแบบใช้เครื่องจักรขึ้นรูปและวาดลายด้วยมือ ตลาดใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน และฮ่องกง ผู้ประกอบการมีความต้องการให้การสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า GI มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านการตลาดให้กับสินค้าชามไก่ลำปางต่อไป

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738