ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 14:23:22  
จังหวัดลำปางติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
จังหวัดลำปางติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
จังหวัดลำปางติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำส่วนราชการชัดเจนในวัตถุประสงค์พร้อมติดตามผลสัมฤทธิ์ในชุมชนอย่างใกล้ชิด

จังหวัดลำปางจัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด งบประมาณในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการทุกโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ เช่น การช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมติดตามในเชิงผลสัมฤทธิ์ เพิ่มเติมจากการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีโครงการที่ให้อำนาจชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้จัดสรร ต้องมีหน่วยงานภาครัฐลงไปตรวจสอบดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังเป็นการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน สำรวจความต้องการเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริง ฟังเสียงประชาชนที่มีต่อโครงการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของจิตอาสาในการนำลงพื้นที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้การกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล ต้องมีหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่ชัดเจนในการขยายพื้นที่ช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงจุดและไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738