ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 11:00:38  
ลำปางจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 ส่งเสริมการสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ลำปางจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 ส่งเสริมการสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
จังหวัดลำปางจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานระดับสากล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปางจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 หรือ OTOP Product Champion: OPC ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจ้นท์ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อเนื่องจากที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
โดยปัจจุบัน มีข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ทั้งสิ้น 78960 ราย/กลุ่ม มี 163638 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยเกณฑ์การตัดสินคำนึงถึงด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งชุมชน ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีกรอบการคัดสรรว่าต้องสามารถส่งออกได้ ผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่คุณภาพคงเดิม มีมาตรฐานสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีประวัติความเป็นมาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชน

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 262

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738