ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 09:52:39  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมระวังความเสียหายและอันตรายจากพายุฤดูร้อน

นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากพายุฤดูร้อน มีพายุ ลมแรง และฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ จึงขอแนะนำข้อปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้า โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้ง หรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน รวมทั้งตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เสาอากาศโทรทัศน์ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิทซ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนที่แห้งและเป็นฉนวน งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะเกิดพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ควรตรวจสอบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับอาคารบ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่เพื่อทำการแก้ไข และหากประชาชนประสบเหตุวาตภัย ให้รีบปิดเบรคเกอร์เมนใหญ่ หรือ ปลดคัตเอาท์สวิทซ์ทันที และแจ้ง PEA เพื่อร่วมตรวจสอบแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า PEA Call Center หมายเลข 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ทางแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 422

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738