ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 09:30:57  
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อสร้างอุดมการณ์ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. ที่ หอประชุมหมู่บ้าน พันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ฝ่ายทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เสียสละ จิตอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง/ชุมชนจากภัยคุกคามความมั่นคง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
ในการนี้ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ฝ่ายทหาร ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง และกิจกรรนันทนาการ(ละลายพฤติกรรม) การ บรรยายเรื่องความเป็นมาของหมู่บ้าน อพป. และชี้แจงกฎระเบียบในการฝึก การซักซ้อมร้องเพลง อพป.และ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและระเบียบแถว
หลังจากนั้น รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ฝ่ายทหาร และปลัดอำเภอแม่พริก ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยขี้นก หมู่ 7 ตำบลแม่พริก เพื่อพบปะชาวบ้านและสอบถามความต้องการในการให้ความช่วยเหลือ รณรงค์สร้างความตระหนักการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ภายในหมู่บ้าน

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738