ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤษภาคม 2562 / 17:35:52  
ผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นสักขีพยานเปิดสะพานข้ามลำห้วยแม่อาง ร่วมสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
ผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นสักขีพยานเปิดสะพานข้ามลำห้วยแม่อาง ร่วมสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่สานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมร่วมพบปะประชาชนชาวบ้าน ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด เดินหน้าช่วยเหลือ “แบ่งปัน สร้างสรรค์ปันสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตท้องที่

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อตรวจติดตามดูสถานการณ์และผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งเยี่ยมชมผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอรับงบประมาณมาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตท้องที่ ตลอดจนเพื่อจะร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขเติมเต็มรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้ง ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งพบว่าขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่บางครอบครัวได้เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากชุมชนบ้านดงเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน และปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้ทำให้น้ำ ในลำห้วยแม่อางเหือดแห้งชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องอาศัยขอน้ำจากเพื่อนบ้านที่มีเครื่องสูบน้ำ นำน้ำจากใต้ดินขึ้นมากักเก็บไว้ใช้ ในการนี้เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการจัดหาถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่มาจัดตั้งไว้ภายในชุมชนพื้นที่ พร้อมให้จัดหาน้ำมาเติมไว้ให้เต็มเพื่อให้ชาวบ้านครัวเรือนที่ประสบปัญหาได้มีน้ำใช้ในช่วงระยะนี้ สำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทราบว่าขณะนี้ทางหน่วยงานชลทาน ได้มีการเร่งดำเนินการจัดสร้างอ่างกักเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2564 โดยเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชุมชนบ้านดง และชุมชนใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 4,000 ไร่ ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการ
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่อาง ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 2,877,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการจัดสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการสัญจรข้ามผ่านลำห้วย ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมในชุมชนบ้านดง ซึ่งมีลำห้วยแม่อางตัดผ่านอยู่กลางพื้นที่ แต่ชุมชนไม่เคยมีการจัดสร้างสะพานข้าม ทำให้เมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากชาวบ้าน ไม่สามารถที่จะสัญจรข้ามผ่านลำห้วยไปมาได้ ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ้อมที่มีระยะทางไกลออกไปนับสิบกิโลเมตร ชาวบ้านบางรายไม่มียานพาหนะต้องประสบความยากลำบากไม่สามารถออกมายังพื้นที่ภายนอกได้ ต้องขาดแคลนน้ำและอาหาร ส่วนเด็กนักเรียนบางคนที่ทางบ้านมีฐานะยากจนก็ต้องหยุดเรียนเพราะความจำเป็น ซึ่งการได้รับงบประมาณจัดสร้างสะพานในครั้งนี้ นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง และปัจจุบันสะพานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์สัญจรข้ามผ่านไปมาได้สมความตั้งใจ โดยชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกดีใจและโล่งอกที่ปัญหาความเดือดร้อนซึ่งสั่งสมมานานหลายสิบปีได้ถูกแก้ไขให้หมดสิ้นไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านชุมชนบ้านดง ที่ได้รับสะพานใหม่โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานสะพานของชุมชน ซึ่งได้มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นตัวแทนตัดริบบิ้นพร้อมกับอวยพรทำพิธีเปิดการใช้งานสะพานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนจะชื่นมื่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738