ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤษภาคม 2562 / 13:23:03  
จังหวัดลำปาง จัดงาน “ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว่สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ป๋าเวณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล ประจำปี 2562
จังหวัดลำปาง จัดงาน “ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว่สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ป๋าเวณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล ประจำปี 2562
จังหวัดลำปาง จัดงาน “ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว่สาพญาเบิก ศุภฤกษ์ นำสิริสามัคคี” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ป๋าเวณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล ประจำปี 2562 ตามโครงการสืบสานประเพณีล้านนา คืนคุณค่าสู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาล หมู่ที่ 5 บ้านหัววัง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมี นายอำเภอห้างฉัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลเวียงตาลร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติคุณความดี และวีรกรรมของเจ้าพ่อขุนตาน ร่วมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป และเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชาวบ้านตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ตลอดจนประชาชนชาวลำปางและผู้ร่วมงาน
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องสักการะแก่เจ้าพ่อขุนตาล พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาล โดยผู้เฒ่าผู้แก่นายโฮงทำพิธีตามแบบล้านนา พิธีถวายเครื่องบวงสรวงแบบพราหมณ์ โดยพราหมณ์อ่านโองการ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการโปรยข้าวตอกดอกไม้ขึ้นเบื้องบน เพื่อรับเหล่าเทพเทวดา บริเวณปริมณฑลที่จัดวางเครื่องบวงสรวง และถวายผ้าแพรเจ็ดสี ณ ฐานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาล
หลังจากนั้น เป็นการแสดงถวายเจ้าพ่อขุนตาล ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม “น้อมไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาล พญาเบิก” โดย กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน 11 หมู่บ้านในตำบลเวียงตาล การแสดงฟ้อนถวาย โดย กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลห้างฉัตร การแสดงวิถีคนเมือง โดย นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา การแสดงศาสตราคู่แผ่นดินเขลางค์ โดย ชมรมศาสตราอาวุธโบราณจังหวัดลำปาง การแสดง ก๋องปูจาเบิกฟ้าเขลางค์นคร โดย นักเรียนโรงเรียนเวียงตาลวิทยาคม การแสดงของช้าง โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร การแสดงซอพื้นเมือง การแข่งขันชกมวย การแสดงรำวงย้อนยุค นิทรรศการประวัติเจ้าพ่อขุนตาลและศาสตราคู่แผ่นดินเขลางค์ ข่วงวัฒนธรรม สาธิตภูมปัญญาพื้นบ้าน และการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง ได้แก่ ลาบ แกงแคไก่เมือง ส้มตำ ตลอดจนออกโรงทานอาหาร เครื่องดื่มบริเวณงาน เป็นต้น

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 276

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738