ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2562 / 14:52:31  
จ.ลำปาง เชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
จ.ลำปาง เชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
จังหวัดลำปางเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดใกล้บ้าน และพระอารามหลวง 4 แห่ง

นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำบุญรักษาศีล สวดมนต์ ภาวนา ร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใกล้บ้าน และพระอารามหลวง 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง และ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว ตลอดจนร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีหรือทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ศึกษาธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 393

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738