ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 14:37:55  
จังหวัดลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและ การเขียนหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เช้าวันนี้(14 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและปฎิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ และ การเขียนหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเทคนิคหลักการระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของจังหวัดลำปาง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 มีการบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาสรุปสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่ดี หลักและเทคนิคการเขียนหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติและหลักการ รวมทั้งเทคนิคการเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดลำปาง จำนวน 150 คน.///

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738