ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 10:49:41  
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ระหว่าง 14 – 18 มี.ค. นี้
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ระหว่าง 14 – 18 มี.ค. นี้
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2562 ผู้ประสบสาธารณภัยแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1784

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1 (31/2562) ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2562 โดยจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมและระมัดระวังผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการและสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกล ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดหากได้รับการร้องขอทันที และได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 054-217877, 054-218124 และโทรสารหมายเลข 054-230947 ทางวิทยุสื่อสารนามเรียกขาน “เวียงเหนือ” ความถี่ 161.200 MKz และระบบรีพีทเตอร์ Rx 142.425 MHz Tx 166.475 MKz


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738