ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 09:56:25  
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง "ดย กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวานนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ กลุ่มงานพรรคการเมือง และกลุ่มงานการมีส่วนร่วม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การอบรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลือกตั้งกับเยาวชนยุคใหม่ การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม และการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีการซักถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การกาบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 175

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738