ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 09:54:22  
จังหวัดลำปางจัดงานสืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย
จังหวัดลำปางจัดงานสืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2562 เนื่องจากช้างเป็นสัตว์มงคลที่มีบุญคุณต่อประเทศและประชาชนชาวไทย เป็นขุนพลนักรบแห่งแผ่นดิน มีวิถีชีวิตที่ผูกพันใกล้ชิดกับคนไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อเชิดชูคุณค่าช้างไทย

เมื่อวานนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราขนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวิถีล้านนา เชิดขูคุณค่าช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และช่วยเหลือช้างไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันปกป้อง รักษา ดูแลช้างให้คงอยู่กับคนไทยและประเทศไทย ตราบนานเท่านาน
การจัดงานสืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย กำหนดจัดขึ้น รวม 2 วัน คือวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2562 การจัดงานฯ ประกอบดัวย พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์และพิธีบังสุกุลช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานต่างๆ โดยในวันที่ 13 มีนาคม ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง พิธีฮ้องขวัญช้าง โดยหมอช้าง การเลี้ยงสะโตกอาหารช้าง เป็นต้น

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738