ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 16:55:59  
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง นำช้าง 13 เชือก ทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 ร่วมอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างและควาญช้างที่เสียชีวิต
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง  นำช้าง  13 เชือก ทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 ร่วมอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างและควาญช้างที่เสียชีวิต
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง จัดกิจกรรมวันช้างไทย “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ประจำปี 2562 นำตัวแทนช้างที่อยู่ในความดูแลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ที่บริเวณพื้นที่รอบบ่อกักเก็บน้ำ ด้านหน้าลานกิจกรรมแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มี ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงประชาชนจากพื้นที่ชุมชนตำบลต่างๆ ในอำเภอห้างฉัตร ร่วมกับตัวแทนช้างที่อยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง จำนวน 13 เชือก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรร่วมกัน

การจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันช้างไทย” ถือเป็นงานกิจกรรมประเพณีที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อช้างไทย ซึ่งทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้นำควาญช้าง พร้อมกับช้างที่อยู่ในความดูแล มาเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งควาญช้างและช้าง โดยในพิธีมีพระภิกษุสงฆ์ 29 รูป ได้นำประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน และช้างที่อยู่ในบริเวณพิธีทั้งหมด ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน สวดบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสเดียวกันนี้ควาญช้างและช้างทั้ง 13 เชือก ยังได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งบรรจุอยู่ในชะลอมไม้ไผ่ เข้าร่วมทำบุญใส่ลงในบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ทั้ง 29 รูป ร่วมอนุโมทนา
ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ได้นำเอาช้างและคน มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้ทุกคนในสังคม ได้เกิดความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของช้าง และเกิดจิตสำนึกที่จะปกป้องดูแลอนุรักษ์ รักษาช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ช่วยเหลือช้างเลี้ยง ให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ได้โดยมีสวัสดิภาพ มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ที่อุดมสมบูรณ์ และปลอดภัย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738