ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 12:43:05  
เรือนจำพิเศษลำปาง นำผู้ต้องขัง"ครงสร้างเบา ทำกิจกรรม "ชว์สมรรถภาพทางกาย ก่อนส่งตัวกลับคืนสู่สังคม
เรือนจำพิเศษลำปาง นำผู้ต้องขัง"ครงสร้างเบา ทำกิจกรรม "ชว์สมรรถภาพทางกาย ก่อนส่งตัวกลับคืนสู่สังคม
เรือนจำพิเศษลำปาง นำผู้ต้องขัง"ครงสร้างเบา ทำกิจกรรม"ชว์สมรรถภาพทางกาย ก่อนส่งตัวกลับคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงการสร้างเบา) หรือ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอเมือง จังหวัดลำปางนายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บังคับการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือนจำเขต 5 เป็นประธานพิธีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับการพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ ตามโครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “เรือนจำโครงสร้างเบา” ของกรมราชทัณฑ์ โดยมี นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ร่วมกันให้การต้อนรับ และมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง และเหล่าบรรดาญาติผู้ต้องขังชั้นดี ที่อยู่ในเกณฑ์พักการลงโทษเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้มีการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) โดยมุ่งเน้นที่จะให้นักโทษเด็ดขาด ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพัฒนาจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกลับคืนเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้นักโทษเด็ดขาด ได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และไม่ต้อง หวนกลับมา กระทำผิดซ้ำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลดจำนวนผู้ต้องขัง ที่จะช่วยระบายความแออัด ภายในเรือนจำ และทัณฑสถานระบบปิด แก้ไขปัญหาเรื่องผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากจนล้นเรือนจำ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เป็นศูนย์ฝึกโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอีกแห่งหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังชาย ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การพักการลงโทษ จำนวน 120 คน ทัณฑสถานได้นำผู้ต้องขังจำนวนดังกล่าว เข้าร่วมโครงการรับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยได้เน้นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัย,ด้านจิตใจ ฝึกฝนเรื่องแนวคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติ ด้วยการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติตามหลักศาสนกิจ,ด้านทักษะอาชีพ ฝึกฝนทักษะช่าง ทั้ง ช่างไม้ โลหะ ช่างก่อสร้าง รวมถึงงานการเกษตร และด้านครอบครัว ฝึกฝนเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนสังคม เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการที่จะกลับคืนเข้าสู่สังคม ผู้ต้องขังชายเรือนจำโครงสร้างเบา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทั้ง 120 คน ได้ร่วมกัน โชว์ศักยภาพสมรรถนะทางร่างกาย เดินสวนสนามจัดระเบียบแถว และแสดงโชว์ความสามารถด้านคีตมวยไทย ให้กับเหล่าบรรดาญาติได้รับชม เพื่อให้ประจักษ์เห็นแก่สายตาในความเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขัง หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา)มาเป็นระยะเวลารวมกว่า 3 เดือน ผู้บังคับการเรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับการเรือนจำเขต 5 ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการยกระดับทักษะฝีมือให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นสิ่งยืนยันแก่สังคมในการที่จะให้ผู้ต้องขังสามารถหางาน และประกอบอาชีพได้ต่อไป

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738