ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 12:33:20  
ปภ.ลำปาง ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.ลำปาง ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจัดฝึกการป้องกันและบรรเทสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินบ้านเรือนของประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางจัดฝึกการป้องกันและบรรเทสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้(12 มีนาคม 2562)เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการฝึกในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEx)โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน หากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ มีการฝึกซ้อมสถานการณ์จริงตามแผนปฏิบัติการ และการฝึกการประสานงาน

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738