ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 12:17:33  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ไทยยืนยง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ไทยยืนยง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ไทยยืนยง ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวานนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย ยืนยง แก่นักศึกษาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบล ทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 35 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสามารถนำไปขยายผลบอกต่อคนในชุมชนของตนเองได้
การอบรมดังกล่าว เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข สิทธิและหน้าที่ของคนไทย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเป็นพลเมืองที่ดี การเลือกคนดีเป็น ส.ส. การเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ตลอดจนสถานที่ที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าอบรมได้ซักถามปัญหา ข้อสงสัย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738