ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:55:49  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลำปาง จะดำเนินโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจัง หวัดลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้สนับสนุน ประมาณ 300 คน
ในงาน มีการบรรยายพิเศษเรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง โดย นายณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำปาง การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฏหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย ร้อยตำรวจเอกมนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน และการบรรยายเรื่อง วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738