ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:12:39  
สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง
สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง
สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบเหตุเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ 13 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณสวนป่า และเขตอุทยานในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้สรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ,ศูนย์ป่าไม้ลำปาง ,ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้ร่วมกันปฏิบัติการดับไฟป่าในหลายพื้นที่ ทั้งที่เป็นสวนป่า และเขตอุทยายแห่งฃาติ ติดประกาศจังหวัดลำปางการงดเผา ในช่วง 60 วัน (10 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2562) และออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ จับกุมผู้กระทำผิด
สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากบริเวณ ตำบลพระบาท อำเภเมือง ตำบลสบป้าด ตำบลบ้านดง และ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ให้สวมหน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้าน เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ และลดกิจกรรมกลางแจ้ง

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738