ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:53:46  
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ชุมนุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ชุมนุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และรับฟังสารของผู้บัญชาการ พร้อมรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ที่บริเวณสนามหน้าอาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี โดยมี ผู้บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เยาวชนนักเรียน นักศึกษาบุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมจำนวนมากกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้กิจกรรมงานดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญทักษิณานุประทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และเพื่อเป็นการร่วมชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบกำลังพล และรับฟังสารจากผู้บัญชาการ พร้อมรับฟังโอวาทจากผู้บังคับการ
โดยการนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ได้อ่านสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และได้กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด เพื่อให้สมาชิกฯ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาสเดียวกันนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดลำปาง ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีอุปการคุณกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับผู้บริหารแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ผู้บริหารเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ทั้งทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี รวมเป็นเงินทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 85,000 บาท นอกจากนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้เป็นของขวัญที่ระลึก เพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ทั้ง 14 กองร้อย จำนวนกำลังพลรวมกว่า 125 นาย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738