ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 19:40:52  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเชิญสื่อลงพื้นที่น้ำท้วมซ้ำซ้อน เทศบาลล้อมแรด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเชิญสื่อลงพื้นที่น้ำท้วมซ้ำซ้อน เทศบาลล้อมแรด
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นำโดย นายวีรยุธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางลงพื้นที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท้วมซ้ำซากซึ้งเป็นปัญหามาตลอดในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อนำไปเสนอให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปางได้รัยทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยได้รับการต้อนรับรับและให้ข้อมูลจาก นายชาญณนรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด นางประภาพร ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอเถิน นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หนัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง นายสมพร นาสิงห์ทอง กำนันตำบลล้อมแรด นายมิตร สุริยะมณี ผู้ใหญ่บ้านท่านาง หมู่ 3 ตำบลล้อมแรด เกี่ยวกับปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลที่ได้รับ และการพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรบ้าง โดยทางเทศบาลเมืองล้อมแรดนั้น ได้มีโครงการก่อสร้างท่อลอดแบบเหลี่ยม และท่อระบายน้ำที่ล้นให้ออกไปทางแม่น้ำวัง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท้วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านกินระยะเวลายาวนานทำให้พืชผลทางการเกษตรรวมถึงทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านได้รับความเสียเป็นอย่างมากและชาวบ้านต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู หลังจากที่สร้างท่อรอดแบบแหลี่ยม ท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน และยังมีโครงการขุดลอกลำห้วยแม่อุมลอง โครงการแผวถางทางน้ำ และขุดลอกบ่อพักน้ำในเขตพื้นที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถลดการท้วมขังของน้ำของเทศบาลเมืองล้อมแรดได้ถึง 80% ของครั้งที่ผ่านมา และแถมยังมีน้ำใช้ในการเกษตรได้ทั้งปี

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย / 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 449

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738