ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:48:02  
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี กองบังคับ การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี กองบังคับ การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี กองบังคับ การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น.ณ ปะรำพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและประชาชนร่วมในพิธี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และ พระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2497 ในพิธีสวนสนามคราวเดียวกัน ทรงพระราชทานพระบรม-ราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัว ของหมู่บ่านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจติร เพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”
ในงาน ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา การสวดเจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส.ผู้มาร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกระทำพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่มุ่งเน้นให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ในคราวพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งให้ร่วมกันกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย อย่งเข้มแข็งและจริงจัง
หลังเสร็จสิ้นพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราขินูปถัมภ์ให้กับบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทุน มอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง จำนวน 67 ทุน และมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกอาสารรักษาดินแดนที่มาร่วมงานทุกคน

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738