ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2562 / 09:00:43  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมชุมชน ตรวจติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดในเขต อ.ห้างฉัตร
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมชุมชน ตรวจติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัดในเขต อ.ห้างฉัตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมชุมชนในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร ตรวจติดตามงานโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์จากงบพัฒนาจังหวัด เดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ร่วมปฏิบัติงานต่อเนื่องตามแผนเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร พร้อมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนในเขตท้องที่
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” เส้นทางผ่านชุมชนบ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 358 เมตร ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 549,000 บาท จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้นำมาใช้ประโยชน์สร้างถนนหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสัญจรของประชาชนในเขตท้องที่ ซึ่งจากการสอบถาม นายเสาร์แก้ว มูลวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัววัง และชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนเส้นทางสายหลักของชุมชนบ้านหัววัง สามารถเชื่อมต่อเข้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตท้องที่เดียวกันได้อีกถึง 4 หมู่บ้าน ตลอดจนยังเป็นเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรชาวบ้าน และเป็นเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน ทั้งสถานที่ตั้งประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน และอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล โดยที่ผ่านมาหลายปีเส้นทางดังกล่าวได้เกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซม เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อการสัญจร มีความยากลำบากและเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนสายนี้ ทำการขนส่งผลผลิตพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายยังพื้นที่ภายในตัวอำเภอห้างฉัตร และอำเภอใกล้เคียง มักต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง
ซึ่งการได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนใหม่ นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ โดยปัจจุบันการก่อสร้างถนนกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชนบ้านหัววัง รวมไปถึงชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก 4 หมู่บ้าน รวมแล้วมากกว่า 1,000 ครัวเรือน โดยโอกาสนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัววัง และตัวแทนชาวบ้านในเขตพื้นที่ได้ร่วมกันกล่าวความรู้สึกภายในใจ พร้อมชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบเงินงบประมาณจำนวนดังกล่าว ลงมาให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อได้นำมาใช้ประโยชน์ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738