ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 15:27:01  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กำหนดจัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "เด็กลำปาง จิดอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0" ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กำหนดจัดประกวดแข่งขันวงดุริยางค์ระดับประถมศึกษา ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กลำปาง จิดอาสา พัฒนาด้วยนวัตกรรม 4.0” ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีในทางสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของเด็ก เยาวชนในยุค 4.0
หลักเกณฑ์การประกวด เป็นการประกวดแบบทีม ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเป็นทีมนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง และศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา วงดุริยงค์ 1 ทีม ประกอบด้วย คฑากร จำนวนไม่เกิน 4 คน ผู้บรรเลงไม่เกิน 40 คน ผู้แสดงประกอบไม่เกิน 15 คน พร้อมอุปกรณ์การแสดง เช่น ธง ร่ม พัด หมวก ริบบิ้น พู่คฑาไม้สั้น ฯลฯ ใช้เวลาในการบรรเลง 15 นาที เพลงที่ใฃ้ในการแสดงและบรรเลงจะต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ไม่ล้อเลียนการเมืองและสังคม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมารยาทของการประกวดอย่างเคร่งครัด
สำหรับรางวัลการประกวดวงดุริยางค์ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 13,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ทีมนักเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738