ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2561 / 11:53:16  
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมสุขภาพ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดงาน Open House "มหกรรมสุขภาพ ชาวลำปางต้านภัยมะเร็ง" ร่วมกันนัดรวมพลสมาชิกเครือข่ายคนรักสุขภาพทำกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานการสัมมนาอย่างเป็นทางการ พร้อมได้กล่าวบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็ง โดยมีนพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้นำทีมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดมาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะทีมวิทยากร นำนักวิชาการด้านการแพทย์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดลำปาง มาร่วมถ่ายทอดความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งทุกชนิด ให้แก่สมาชิกองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยการจัดงานได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากชุมชนต่างๆ ทั้งในตำบลพิชัยและตำบลใกล้เคียง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้ประเด็นของการรณรงค์หลักที่ว่า “โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้เกินความสามารถในการจัดการ” ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาได้มุ่งเน้นในการที่จะใช้กระบวนการเชิงรุกเพื่อการจัดการกับโรคมะเร็ง ทั้งการถ่ายทอดให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดลงสู่ชุมชน สร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัว และพร้อมที่จะหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรคมะเร็ง
ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของโรคมะเร็งในพื้นที่ภาคเหนือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า โรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย โดยในภาคเหนือได้มีสถิติการตรวจพบจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดประมาณ 16,860 รายต่อปี โดยในเพศชายประเภทมะเร็งที่พบมากที่สุดยังคงเป็นมะเร็งปอด ตามด้วยมะเร็งลำไส้ และมะเร็งตับ ส่วนเพศหญิงอันดับแรกที่พบมากที่สุดคือมะเร็งเต้านม รองลงมาคือมะเร็งมากมดลูก และมะเร็งตับ นอกจากนี้ยังพบว่าการป่วยด้วยโรคมะเร็งยังคงมีแนวโน้มพบมากขึ้นในอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น มะเร็งลำไส้ตรง และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันก็ได้พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ ที่มาขอรับบริการกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738