ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 15:15:21  
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ โครงการ จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยใจ"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ โครงการ จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยใจ"
เนื่องด้วยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เพื่อให้ประชาชนได้มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และให้ประเทศชาติและให้ประเทศชาติมีความมันคงละยั่งยืน

และเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต วันที่ 5 ธันวาคม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำ โครงการ จิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยใจ” โดยมีกลุ่ม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดลำปาง และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้รวมพลังสามัคคี กันทำความสะอาดบริเวณลำห้วยแม่เมาะ รวมถึงสะพานลำห้วยแม่เมาะ และทั้งสองริมฝั่งลำห้วยโดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดพิธีและลงพื้นที่ทำความสะอาดร่วมกับกลุ่ม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดลำปาง และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย / 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738