ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 09:13:49  
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจการใช้แรงงานบังคับ              และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรัชนก คำอ้ายอาจ นิติกรชำนาญการ ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง โดยตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเกาะคา จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท เอเชีย แอกริคัลเซอะ โปรดักส์ จำกัด ประเภท กิจการ ผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีลูกจ้าง 23 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 13 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 11 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก บริษัท เกษตรโชค จำกัด ประเภทกิจการ โรงสีข้าว มีลูกจ้าง 22 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 9 คน ในจำนวนนี้มีลูกจ้างต่างด้าว สัญชาติพม่า 11 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 4 คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวฮกเส็ง ประเภทกิจการ ผลิตแป้งข้าวจ้าว ข้าวเหนียว มีลูกจ้าง 26 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 13 คน ในจำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 13 คน ชาย 8 หญิง 5 ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และโรงงานลูกชิ้นโกไข่เจ้น้อย ประเภทกิจการ แปรรูปอาหาร มีลูกจ้าง 17 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 5 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าว 12 คน สัญชาติพม่า เป็นชาย 7 คน หญิง 5 คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก บริษัท ป้าปี๋ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตและจำหน่ายลูกชิ้น หมูยอ มีลูกจ้าง 41 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 21 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า จำนวน 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
ผลการตรวจแรงงาน สถานประกอบกิจการทั้ง 5 แห่ง ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบ การกระทำความผิดเข้าข่ายการค้ามนุษย์ พบสถานประกอบกิจการการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 1 แห่ง เรื่อง การหักค่าจ้าง พนักงานตรวจแรงงาน ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง และพบสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738