ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2561 / 09:10:25  
มูลนิธิเมเจอร์แคร์มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ สู่ปีที่ 3 ให้โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
มูลนิธิเมเจอร์แคร์มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ สู่ปีที่ 3 ให้โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
มูลนิธิเมเจอร์แคร์มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ สู่ปีที่ 3 ให้โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

มูลนิธิเมเจอร์แคร์เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ สู่ปีที่ 3 กับกิจกรรม "ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้" ให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาสศึกษาอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน
มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เป็นห้องที่ 30 ให้กับ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)รับมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์การเกษตรจากผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์แคร์
จากนั้นได้ร่วมกันเปิดป้ายห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องหนัง ก่อนที่จะจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหาร และแจกขนมให้กับน้องนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) กว่า 100 คน
มูลนิธิเมเจอร์แคร์ได้ก่อตั้งขึ้นและเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์ นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้องๆได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738