ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2561 / 18:39:02  
กิจกรรม "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ " จังหวัดลำปาง
กิจกรรม "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ " จังหวัดลำปาง
กิจกรรม "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ " จังหวัดลำปาง สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตัดทำโครการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" จังหวัดลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเฟื้อต่อสุขภาพของประชานและชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงพุทธ แล้วยังจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดและชุมชน รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Kick off โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข "วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ" จังหวัดลำปางขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธี และนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเป็ยผู้ต้อนรับและรายงานในนามของผู้จัดกิจกรรม

กิจกรรม “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ “ จังหวัดลำปาง สำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตัดทำโครการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อเฟื้อต่อสุขภาพของประชานและชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงพุทธ แล้วยังจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดและชุมชน รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Kick off โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปางขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธี และนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเป็ยผู้ต้อนรับและรายงานในนามของผู้จัดกิจกรรม

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย / 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738