ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 ธันวาคม 2561 / 13:22:05  
จังหวัดลำปางสรุปการประชุมด้านความมั่นคงและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางสรุปการประชุมด้านความมั่นคงและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางสรุปการประชุมด้านความมั่นคงและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง สรุปการประชุมด้านความมั่นคงและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ในจังหวัดลำปางและปัญหาความมั่นคงระดับประเทศ พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครองในด้านการจัดระเบียบสังคม ยาเสพติด ของจังหวัดลำปางและการค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานเร่งด่วน(3เดือน)ของรัฐบาล
ปัจจุบันภาคเหนือตอนบนพื้นที่สำคัญในการเฝ้าระวังการลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายยังคงเป็นพื้นที่อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางพบว่า กลุ่มผู้ค้าลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู้พื้นที่ตอนในของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะยาเสพติดประเภท ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโณอีน ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมถึงจำนวนของกลางในเขตพื้นที่ต่างๆนั้นยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจุดพักและแหล่งกระจายของยาเสพติดผู้เสพจึงเข้าหาได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกกว่าพื้นที่อื่น
ในปี2562 จังหวัดลำปางจะได้ทำบันทึกข้อตกลงMOU ร่วมกับนายจ้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการต่างๆ ในการตรวจลูกจ้างว่ามีการเสพยาเสพติดหรือไม่ รวมถึงการควบคุมปัญหาพืชเสพติดที่ปลูกในพื้นที่ต่างๆ และมีการเจาะลึก คัดกรองสถิติเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของชุมชนและเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบยาเสพติดตามเส้นทางต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 136

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738