ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 18:49:21  
จังหวัดลำพูน ตรวจการระบายขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ
จังหวัดลำพูน ตรวจการระบายขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการ ระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งมีเอกชนมาประมูลนำไปผลิตเป็นเอทานอล และเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในระบบอุตสาหกรรม

วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2561 ) คลังเมืองเจริญ หลัง 1 เลขที่ 115 หมู่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปตรวจสอบการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดลำพูน รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ผู้แทนหัวหน้าคลังสินค้า ( องค์การคลังสินค้า ) และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เข้าตรวจสอบการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ซึ่งมีบริษัท เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยได้เริ่มดำเนินการขนย้ายข้าวเหนียว 10 % ปริมาณ 3,700 ตัน จากคลังเมืองเจริญ ไปยังบริษัททรัพย์ทิพย์ จำกัด เลขที่ 49 หมู่ 6 บ้านโค้งรถไฟ ถ.สุระนารายณ์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สำหรับข้าวสารที่ขนย้ายในครั้งนี้ เป็นข้าวเหนียว 10 % ที่มีอายุการเก็บรักษาเกิน 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่มีข้าวไม่ตรงมาตรฐาน และไม่สามารถนำไปปรับปรุงให้เหมาะสำหรับการบริโภคของคน ซึ่งผลการดำเนินการวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ มีความโปร่งใส ตรวจสอบติดตามได้

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053511555
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 396

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738